Beveiliging

De beveiliging van een datacenter is natuurlijk van groot belang. Het is niet gewenst dat onbevoegden toegang krijgen tot de server ruimte. Apparatuur en data mogen niet in vreemde handen vallen.

Vandaar dat ColoCenter kiest voor een gedegen sluitplan. Alleen geautoriseerde mensen kunnen het pand betreden. En dan ook alleen de ruimtes waar ze moeten zijn. Verder zijn alle racks individueel afgesloten en niet toegankelijk voor derden.

Daarnaast hangt er een uitgebreid camera systeem in en om het pand. Hierdoor hebben onbevoegden geen kans ongezien het pand te betreden. Naast continue opnames wordt het pand middels motion detection actief in de gaten gehouden.

Brandbeveiliging

Het pand is door middel van een dubbel brandmeld systeem beveiligd. Een brandaspiratie(VESDA) systeem detecteert in een vroeg stadium al waar zich een probleem voordoet. Een medewerker van ColoCenter zal dan ter plekke de situatie beoordelen. Eventueel zijn CO2 blussers ter plekke om een brand in de kiem te smoren.